انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

روند ثبت انتقادات و پیشنهادات

فروشگاه رامل جهت ارتباط با مشتریان در سایت خود محلی را جهت درج انتقادات و پیشنهادات درنظر گرفته تا از نظرات خریداران به نحوه مطلوب استفاده نماید لذا از کلیه مصرف کنندگان کالاها صمیمانه تقاضا داریم ما را از انتقادات و پیشنهادات خود بی بهره نگذارند.